In-line watermeter voor innovatief waterzuiveringsproces

21 november, 2017

In-line watermeter voor innovatief waterzuiveringsproces

LIOF ondersteunt Goofra Optics met kennis en kapitaal

GooFra Optics uit Geleen is er in geslaagd om een spectrometrieplatform te ontwikkelen waarmee men veel nauwkeuriger de samenstelling van (vloei)stoffen kan meten. Deze technologie is toepasbaar in vele sectoren, onder ander binnen de farmacie, health, water, chemie en food. GooFra Optics zal als eerste toepassing een in-line watermeter ontwikkelen.

Vervuild drinkwater neemt in omvang toe

Nederland is een van de koplopers op het gebied van schoon drinkwater. Maar door de toenemende bevolkingsdichtheid neemt ook de vervuiling van het drinkwater toe. Een steeds groter wordend probleem vormt bijvoorbeeld het verwijderen van medicijnresten uit drinkwater. Drinkwaterbedrijven moeten steeds meer inspanningen verrichten om schoon, gezond én betaalbaar drinkwater te leveren. Zij kampen bovendien met het probleem dat deze vervuiling moeilijk te detecteren is in het waterzuiveringsproces. Laboratoriumonderzoek vindt buiten het productieproces plaats en heeft daardoor vele nadelen in termen van tijd en kosten.

In-line watermeter biedt de gewenste precisie oplossing

Onderzocht wordt hoe in het productieproces zelf gemeten kan worden. Goofra Optics zal hiertoe de in-line watermeter ontwikkelen. Met de in-line watermeter is het mogelijk om, op afstand, real-time de samenstelling van water te meten op moleculair niveau. Op deze wijze kunnen drinkwaterbedrijven veel sneller én nauwkeuriger reageren op veranderingen in het water. In de toekomst zal dan ook veel laboratoriumonderzoek overbodig worden. Dit laboratoriumonderzoek is duur en tijdrovend. Het zogenaamde in-line meten levert dus niet alleen een enorme tijdwinst op maar ook een grote financiële besparing.

Partnership geeft inzicht en resultaat

Tijdens een bijeenkomst van LimburgMakers is GooFra Optics in contact gekomen met LIOF. Samen zijn de mogelijkheden uiteengezet en is een businessplan ontwikkeld. Via het Limburg Business Development Fonds (LBDF) is vervolgens een lening verstrekt om de haalbaarheid en marktbehoefte in kaart te brengen. In een latere fase is gezocht naar een goede productiepartner. Deze is gevonden in VAM Watertech. Samen met Goofra Optics gaan zij de in-line watermeter in de markt zetten. Het LIOF Participatiefonds versterkt nu het vermogen om de onderneming in staat te stellen verder te groeien.

Tags: No tags

Comments are closed.