De doelstelling is: het verbeteren van de spectrometrietechnologie om veel nauwkeuriger de samenstelling van een materiaal te kunnen meten. Wij onderscheiden ons door:

 

 • Hogere gevoeligheid. Alle bestaande spectrometers werken met een gelijke gevoeligheid en meetsnelheid voor  alle golflengten waar de spectrometer voor geschikt is. De nieuwe spectrometer stapt of van dit principe! Het nieuwe lichtgevoelige instrument wijkt af van wat gebruikelijk is voor spectrometers en  geeft aanvullende informatie waarbij voor elke golflengte een aangepaste meetgevoeligheid en meettijd is. Dit resulteert in snellere meettijden en betere gevoeligheid voor die golflengten die bij gebruikelijke spectrometers zouden worden weggedrukt als ruis. In de applicatie kan indien nodig of gewenst het resultaat worden teruggerekend naar een gebruikelijke presentatie. Compatibiliteit met huidige meetmethoden is hierdoor gewaarborgd. Resultaat: meer en nauwkeurigere meetdata!
 • Het integreren van 16 lichtbronnen i.p.v. één of twee lichtbronnen en meerdere lichtgevoelige meetinstrumenten in één apparaat. Het te meten resultaat is sterk afhankelijk van de combinatie licht en het te meten materiaal. In de nieuwe ontwikkeling kan het apparaat de beste combinatie van licht en materiaal snel vinden. Dit is mogelijk door verschillende lichtbronnen aanwezig in het apparaat te selecteren en aan te sturen. Een optimaal meetresultaat is hierdoor haalbaar.
 • Meetbereik van 300 en 2300 nm.
 • Het optimaal laten samenwerken van geïntegreerde lichtbronnen en meerdere spectrometers. Om snel te kunnen meten dienen deze lichtbronnen onafhankelijk van elkaar snel in en uitgeschakeld te kunnen worden.

 

Deze apparaten moeten in staat zijn om spectrale responses te meten van materialen nadat deze worden aangestraald met ultraviolet licht (UV), visueel licht (VIS) of infrarood licht (IR). Het meetinstrument moet in staat zijn zodanig snel en nauwkeurig te meten dat, indien het te onderzoeken materiaal sequentieel of simultaan met verschillende lichtbronnen wordt aangestraald, de spectrale overgangsrespons gemeten kan worden. Het is tevens mogelijk met een hogere discriminatiefactor materialen te herkennen en te meten uit welke grondstoffen het materiaal bestaat.

 

Essentieel is dat in combinatie met de juiste lichtbron en het (gepatenteerde) lichtgevoelige meetinstrument meer materialen gemeten kunnen worden. Hierdoor kunnen materialen gemeten worden die met de huidige apparatuur niet zichtbaar zijn en kunnen ook bestaande materialen beter zichtbaar gemaakt worden. Een door ons uitgevoerde haalbaarheid studie geeft aan dat dit mogelijk is.

Mogelijke toepassingen zijn:

Health:

 • Meten van bloedwaarden binnen enkele seconden a.d.h.v. een druppel bloed.
 • Sneller onderzoek naar afwijkende cellen in menselijk weefsel
 • Sneller onderzoek van urine (doping)

Farmacie:

 • Door uitgebreide analysemogelijkheden kunnen mogelijk onverklaarbare bijwerkingen worden ontdekt
 • Controle tijdens het productieproces van medicijnen
 • Controle tijdens het verpakken van medicijnen in een blister

Drugs:

 • Sneller opsporen van drugs door douane en politie
 • Meten van o.a. concentraties THC, CBD en CBN in cannabis, belangrijk bij medicinaal gebruik
 • Controle tijdens festivals van bv. XTC

Chemie:

 • Analyse grondstoffen
 • Controle in het productie proces
 • Eindcontrole product
 • Snellere analyse tijdens ontwikkelingsonderzoek

Water:

 • Automatische controle van drinkwater 24/7
 • Meten van afvalwater voordat het geloosd wordt in het oppervlaktewater
 • Controleren van zwemwater

Voeding:

 • Authenticiteitscontrole van bv. olijfolie, wijn, vlees, etc.
 • Optimale oogsttijd voor fruit
 • Controleren kwaliteit van melk tijdens het melken.