GooFra Optics - Technologie

"De technologie van GooFra Optics"

Dankzij het verbeteren van de technologie binnen spectrometrie onderscheiden wij ons door:

 • hogere gevoeligheid: Alle bestaande spectrometers werken met een gelijke gevoeligheid en meetsnelheid voor alle golflengten waar de spectrometer voor is geschikt. Onze spectrometers stappen af van dit principe! Het nieuwe lichtgevoelige instrument wijkt af van wat gebruikelijk is voor spectrometers, en geeft aanvullende informatie waarbij voor elke golflengte een aangepaste meetgevoeligheid en meettijd is. Dit resulteert in snellere meettijden en betere gevoeligheid voor die golflengten die bij gebruikelijke spectrometers zouden worden weggedrukt als ruis. In de applicatie kan indien nodig of gewenst het resultaat worden teruggerekend naar een gebruikelijk presentatie. Comptabiliteit met huidige meetmethoden is hierdoor gewaarborgd. Resultaat: meer en nauwkeurigere meetdata!
 • Het integreren van 16 lichtbronnen i.p.v. één of twee lichtbronnen en meerdere lichtgevoelige meetinstrumenten in één apparaat. Het te meten resultaat is sterk afhankelijk van de combinatie licht en het te meten materiaal. In de nieuwe ontwikkeling kan het apparaat de beste combinatie van licht en materiaal snel vinden. Dit is mogelijk door verschillende lichtbronnen in het apparaat te selecteren en aan te sturen. Een optimaal meetresultaat is hierdoor haalbaar. 
 • Meetbereik van 300 en 2300nm. Dankzij onze technologie!
 • Het optimaal laten samenwerken van geïntegreerde lichtbronnen en meerdere spectrometers. Om snel te kunnen meten dienen deze lichtbronnen onafhankelijk van elkaar snel in en uitgeschakeld te kunnen worden. 
 •  

Deze apparaten moeten in staat zijn om speciale responses te meten van materialen nadat deze worden aangestraald met UV licht. visueel licht of infrarood licht. Het meetinstrument moet in staat zijn zodanig snel en nauwkeurig te meten dat, indien het te onderzoeken materiaal sequentieel of simultaan met verschillende lichtbronnen wordt aangestraald, de spectrale overgangsrespons gemeten kan worden. Het is tevens mogelijk met een hogere discriminatiefactor materialen te herkennen en te meten uit welke grondstoffen het materiaal bestaat.

Essentieel is dat in combinatie met de juiste lichtbron en het lichtgevoelige meetinstrument meer materialen gemeten kunnen worden. hierdoor kunnen materialen gemeten worden die met de huidige apparatuur niet zichtbaar zijn en kunnen ook bestaande materialen beter zichtbaar gemaakt worden. Een door ons uitgevoerde haalbaarheid studie geeft aan dat dit mogelijk is.

Watersector

GooFra Optics kan in de water sector een innovatieve en bepalende rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe meetapparatuur. Duur en tijdrovend laboratorium onderzoek is niet meer nodig. Chemicaliën zijn overbodig in ons meetproces. Tot op heden is het in veel gevallen onmogelijk om zonder chemicaliën in water precieze metingen uit te voeren. Bacteriën zoals E-coli, Legionella en Listeria kunnen met onze technologie binnen enkele seconden worden waargenomen en door een inline meetapparaat is het mogelijk om dit 24/7 te controleren. Met onze technologie kan dit. Ook zo enthousiast als ons? Neem dan contact met ons op! 

Chemische-sector

Bij het produceren van producten zoals plastic is een kleine wijziging van de moleculaire samenstelling al genoeg om het hele product onbruikbaar te maken. Met de technologie van GooFra Optics is het mogelijk om een inline meetapparaat te maken waardoor het mogelijk word op op elk moment in het productieproces de samenstellingen te controleren. Vanaf de binnenkomst van de grondstof tot het eindproduct kan een permanente controle worden uitgevoerd. Duur en tijdrovend laboratorium onderzoek zal niet of nauwelijks meer nodig zijn. Tijdens onderzoek naar verbeteringen of nieuwe producten kunnen er snellere analyses gemaakt worden met een nog hogere nauwkeurigheid. Onze technologie maakt dit mogelijk. De mogelijkheden met de technologie van GooFra Optics binnen de chemische sector zijn eindeloos, begint u samen met ons aan de ontwikkeling? Neem dan hieronder contact met ons  op! 

 

Medische-sector

Snelheid van controles en analyses in de zorg is bepalend voor een juiste behandeling. GooFra Optics is in staat om binnen enkelen seconden bloedwaardes vast te stellen. Het onderzoeken van weefsels voor bijvoorbeeld onderzoek naar kanker zal ook veel sneller kunnen worden geanalyseerd. Uitslagen binnen 10 minuten zijn reëel. Uit onderzoek is gebleken dat als patiënten over moeten stappen op een alternatief medicijn er vervolgens bijwerkingen kunnen optreden. Met GooFra technologie is het mogelijk de verschillen in medicijnen zichtbaar te maken.  Help samen met ons de zorg te verbeteren en neem contact met ons op! 

Direct contact opnemen

  Uw naam / Name

  Uw e-mail / your email (verplicht)

  Onderwerp / subject

  Uw bericht / message